Update วีซ่าคู่หมั้น K-1 คืออะไร สำหรับการย้ายไปอยู่ USA. และการขอต่อ Green card จาก 2 ปี เป็น 10 ปี

วีซ่าคู่หมั้น K-1 เป็นวีซ่าสำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติของพลเมืองอเมริกัน โดยคู่หมั้นชาวต่างชาติจะใช้วีซ่า K-1 ในการเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐฯ และสมรสกับผู้ยื่นคำร้องที่เป็นพลเมืองอเมริกันภายใน 90 วัน นับแต่วันเข้าประเทศ หลังจากนั้นคู่หมั้นชาวต่างชาติจะสามารถยื่นขอปรับสถานภาพเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (LPR) กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (DHS) และแผนกสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (USCIS) ได้ เนื่องจากผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นจะสามารถสมรสกับพลเมืองอเมริกันภายในเวลาไม่นานหลังเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นจึงต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการขอวีซ่าถาวร

ขั้นตอนขอวีซ่า K-1 (แบบคร่าว ๆ )
หากคุณมีคนรักเป็นชาวอเมริกันและคุณต้องการใช้ชีวิตคู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถขอวีซ่าคู่หมั้น (K-1) ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. พลเมืองอเมริกันยื่นคำร้อง I-129F กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (USCIS) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
https://travel.state.gov/…/family/fiance-k-1.html…
http://www.uscis.gov/i-129f-addresses
2. เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS แล้ว เคสของคุณจะถูกส่งมายังสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพฯ
สถานทูตฯ จะส่งอีเมล/จดหมายแจ้งไปยังผู้สมัคร พร้อมเอกสาร แพคเกจ3 ซึ่งมีรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดที่ผู้สมัครจะต้องส่งกลับมายังสถานทูตฯ ก่อนได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์วีซ่า
3. การสัมภาษณ์วีซ่าคู่หมั้นที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ
หลังจากได้รับเอกสารแล้ว สถานทูตฯ จะทำการนัดสัมภาษณ์ให้กับคุณ พร้อมทั้งส่งข้อมูลการเตรียมตัวสัมภาษณ์ใน แพคเกจ4 (คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อมูลในแพคเกจ K-วีซ่า ทั้ง แพคเกจ3และแพคเกจ4) โปรดทราบ หากคุณไม่มีผลใบรับรองแพทย์ คุณจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์
4. หากเจ้าหน้าที่กงสุลได้อนุมัติวีซ่าให้กับคุณ ณ วันสัมภาษณ์ คุณจะได้รับวีซ่าทางไปรษณีย์
5. คุณและคู่สมรส ของคุณจะต้องแต่งงานกันภายใน 90 วัน หลังจากที่คุณได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว

ขั้นตอนการขอ Green card
1. กรอกแบบฟอร์ม I-751
มีทั้งหมด 11 หน้า เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราทั่วไป (เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลของบุตร ถ้ามี) ต้องเซ็นชื่อให้เรียบร้อย
2. สำเนา Green Card (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
3. เอกสารยืนยันว่าแต่งงานกับสามีชาวอเมริกาจริง
– เอกสารเช่าบ้าน/ ซื้อบ้าน/ ซื้อรถร่วมกัน
– บัญชีธนาคาร ที่มีชื่อร่วมกัน
– เอกสารการเสียภาษี ที่มีชื่อร่วมกัน
– สำเนาบัตรเครดิตร่วมกัน ของทั้ง 2 คน
– ใบแสดงประกันสุขภาพร่วมกัน
– เอกสารประกันชีวิต (ถ้ามี)
– บิลค่าน้ำ/ ค่าไฟ/ ค่าโทรศัพท์ ต่างๆ ที่มีชื่อร่วมกัน
– รูปถ่ายคู่กัน ในระยะ 2 ปี หลังจากที่แต่งงาน
หมายเหตุ กรณีมีลูก ต้องส่งใบเกิดของลูกที่เกิดจากสามีปัจจุบัน
4. ส่งเอกสาร I-751+ เอกสารยืนยันว่าแต่งงานกันจริง
พร้อมค่าธรรมเนียม $680 โดยเขียนเช็คแนบไปได้เลย (ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ) และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ https://www.uscis.gov/
5. หลังจากส่งเอกสารแล้ว รอทาง USCIS จะส่งใบยืดอายุ Green Card 1 ปี มาให้ทางไปรษณีย์
6. รอรับจดหมายไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
7. ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามนัดหมาย
8. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
9. เราสามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ที่ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

ป้ายกำกับ