UK เพิ่มมาตรการการเดินทาง เริ่ม 30 พ.ย. นี้

วีซ่า อังกฤษ

เกณฑ์การปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ หลังตี 4 ของวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021

 

สำหรับ กรณีที่ผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

  • ต้องกักตัวเองที่บ้านหรือที่พักที่จองไว้ จนกว่าจะได้รับผลการทดสอบ
  • ทำการทดสอบ PCR ภายในวันที่ 2 หลังจากที่เดินทางมาถึง โดยวันที่มาถึงวันแรกนับเป็น 0 (การทดสอบโควิด แบบ lateral flow ไม่สามารถใช้ได้)
  • หากผลตรวจ PCR เป็นลบ ไม่ต้องกักตัวต่อ
  • หากผลการทดสอบ PCR ล่าช้า จะต้องกักตัวต่อจนกว่าจะทราบผล หรือกักตัวจนครบ 14 วัน (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเร็วกว่า)

 

หมายเหตุ
  • ก่อนการเดินทางเข้าอังกฤษ จะต้องป้อนหมายเลขอ้างอิงการจองการทดสอบโควิด-19 ในแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร
  • แม้ว่าจะอยู่ในอังกฤษน้อยกว่า 2 วัน ก็ยังคงต้องจองและชำระเงินสำหรับการทดสอบ COVID-19 
 

Reference: GOV.UK Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19)
ป้ายกำกับ