เดินทางเข้าไทยแบบ TEST AND GO อัปเดต 1 มีนาคม 2565

Test and Go

TEST AND GO – เดินทางเข้าไทย มาตรการใหม่อัปเดตล่าสุด

(ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

 

หลักเกณฑ์

– เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง

– เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

     – อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ

     – อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง

 1. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
 2. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

     – ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน

     – ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/ หน่วยงานในไทยแทนได้

 

Test and Go


ขั้นตอน

 1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/

*ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน

 1. ก่อนเข้าประเทศไทย : ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง)
 2. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรมแรมในรูปแบบ sealed route (ดำเนินการโดยโรงแรม)
 3. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรม
 4. ตรวจ ATK self-test ด้วยตัวเองในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

 •  คำถามที่พบบ่อย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
 •  สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 572 8442 (Call Center กรมการกงสุล 24 ชม.)


ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

ป้ายกำกับ