12 ก.ค. นี้ ยื่นขอ วีซ่าออสเตรีย / มอลต้า ได้แล้ว

ศูนย์รับคำรัองวีซ่าออสเตรีย กรุงเทพฯ ประเทศไทย กลับมาเปิดให้บริการ

 

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียและมอลตาได้ที่ศูนย์รับคำร้องวีซ่าออสเตรีย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในจัตุรัสจามจุรี

 

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันไว้ก่อน ลูกค้าที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเราตจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมหน้ากากอนามัย ท่านมีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส มีอาการไอ และหายใจลำบาก จะอนุญาตให้เลื่อนนัดหมายออกไป แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

 

นอกเหนือจากขั้นตอนด้านความปลอดภัยข้างต้น โปรดทราบว่า

  1. ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรียจะเปิดทำการในวันจันทร์และวันพุธ

  2. จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ดังนั้นลูกค้าจะต้องจองการนัดหมาย

  3. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการและพนักงานของเรา และเพื่อลดความแออัดภายในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทางของคุณจะถูกส่งคืนโดยบริษัทจัดส่งเท่านั้น คุณสามารถซื้อบริการจัดส่งทางออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ VFS ในวันนัดหมายของคุณ

 

ที่มา: VFS.GLOBAL. Available from: https://visa.vfsglobal.com/tha/th/aut/news/Covid-restart-Austria-Bangkok

ป้ายกำกับ