ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. นี้

ไม่ต้องตรวจ RT-PCR

เริ่มแล้วพรุ่งนี้! 1 เมษายน ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย

18 มี.ค. 2565  ศบค.เห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.2565
มีรายละเอียดดังนี้

1. ก่อนเดินทางเข้าไทย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง ในทุกกลุ่ม
2. เมื่อเดินทางถึงไทย
📌 กรณี Test and Go และ Sandbox
▪️ตรวจ RT-PCR วันแรกเมื่อมาถึงไทย และ Self-ATK ในวันที่ 5
📌 กรณี Quarantine
▪️กักตัว 5 วัน และตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5
📌 กรณี ผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในไทย
▪️กักตัว 5 วัน และตรวจ Self-ATK วันที่ 5
3. ประกันสุขภาพ ยังคงไว้ที่ 20,000 ดอลลาร์

 

มาตรการเพิ่มเติม ระยะเดือน เมษายน และ พฤษภาคม
1. ด่านทางบก วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่มจ.สตูล ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่ม จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และทุกจังหวัดที่มีความพร้อมตามการประเมิน
2.ท่าเรือ วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่ม ท่าเรือในจ.สุราษฎร์ธานี ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่มท่าเรือในจ.กระบี่ และทุกท่าเรือที่มีความพร้อมตามการประเมิน
3. ประเภทเรือ วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่ม เรือของหน่วยงานราชการในประเทศไทย ลูกเรือสัญชาติไทย บนเรือสินค้า ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่มเรือสำราญขนาดใหญ่ เรือทั่วไป เรือของหน่วยงานราชการในต่างประเทศ
4. สนามบิน วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่มสนามบินหาดใหญ่ ระยะถัดไปเดือนพ.ค.ทุกสนามบินที่มีความพร้อมตามการประเมิน
หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องระหว่างเดินทางเข้าประเทศไทย โปรดเช็คกับสายการบินที่ท่านเดินทางก่อน**

 


From 1 April 2022, Thailand will eliminate the pre-departure RT-PCR requirement for international arrivals (Test and Go, Sandbox and Alternative Quarantine).

– The required stay for the Sandbox Program has been lowered to 5 rather than 7 nights.
– The RT-PCR test on Day 1 and antigen test on Day 5 are still required.

Remark:

– Some airlines might still require travelers to take an RT-PCR test. Please check with your airline.
– All travelers wishing to enter Thailand must complete pre-travel registration via ‘Thailand Pass’ at least 1 week before departure.

 

 

ขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก้น

ป้ายกำกับ