เปิดประเทศต้อนรับผู้เดินทางจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้น

อัปเดตมาตรการฮ่องกง

“ฮ่องกง” เปิดประเทศต้อนรับผู้เดินทางจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นมาแล้ว รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย สำหรับใครที่อยากไปเที่ยว เรามาดูกันก่อนว่า ก่อนไปต้องเตรียมอะไร มีเงื่อไนอะไรบ้าง วันนี้เราสรุปไว้ให้แล้ว

🔸เอกสารที่ต้องเตรียม🔸
1. Passport (ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
2. Vaccine passport และ QR Code จากแอปฯหมอพร้อม ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
(แนะนำให้ปริ้นเป็นกระดาษไปเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่)
3. ตั๋วเดินทางไป – กลับ
4. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ภายใน 48 ชม. ก่อนออกเดินทาง
(ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่ต้องแสดงผลตรวจ)
5. แสดงหลักฐานการจองที่พักเพื่อกักตัว อย่างน้อย 7 คืน
(โดยนับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันแรก)
6. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของรัฐบาล ที่เว็บไซต์ https://www.chp.gov.hk/hdf/
(เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่สนามบินฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชม.)

🔸เมื่อเดินทางถึงฮ่องกง🔸
➖เมื่อถึงสนามบินต้องตรวจหาเชื้อ RT-PCR พร้อม ATK อีกครั้ง หากผล ATK เป็นลบ สามารถเดินทางไปยังที่พักสำหรับกักตัว เพื่อรอผล RT-PCR ได้เลย แต่หากทราบว่าพบเชื้อ จะได้รับการส่งตัวไปยังสถานรักษาพยาบาลต่อไป

📌หมายเหตุ : เมื่อสิ้นสุดการกักตัว 7 วัน (ออกจากที่พักได้) ให้ตรวจ RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 9 และ 12 ที่ศูนย์ในชุมชนของรัฐบาลฮ่องกง หรือหากพำนักในโรงแรมต่อครบระยะ 14 วัน ก็ตรวจที่โรงแรมได้เลย

*ข้อมูลจากผู้ที่เดินทางจริงจากเพจ รีวิวฮ่องกง2022
แนะนำให้เตรียมแผนการท่องเที่ยวไปด้วย (ทำตามนี้ https://bit.ly/3NyVDYu) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

➖ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคนเข้าเมืองของฮ่องกง สามารถดูได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

➖รายชื่อโรงแรมกักตัวที่ฮ่องกง สามารถดูได้ที่
– 1 มี.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65 https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/designated-hotel-list-v7_en.pdf
– 1 ส.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/designated-hotel-list-v8_en.pdf

ข้อมูลจาก : Royal Thai Consulate-General, Hong Kong

ป้ายกำกับ