เที่ยวยุโรป 15 ประเทศ เปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่ต้องกักตัว

เที่ยวยุโรป 15 ประเทศ เปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่ต้องกักตัว รับทำวีซ่า

ยุโรป 15 ประเทศ เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่ต้องกักตัว

เหล่านักท่องเที่ยวพร้อมกันหรือยัง เพราะยุโรปเปิดประเทศให้ได้ไปเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวแล้ว โดยประเทศที่เปิดให้เที่ยวได้แก่ 

1.กรีซ 

นักท่องเที่ยวต้องมี ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดส อย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ใบรับรองแพทย์ในกรณีติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายดีแล้ว หลักฐานการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72  ชม. ก่อนเดินทาง หรือผลการทดสอบ Rapid Antigen Test ไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทาง

2.ไซปรัส

นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายดีแล้ว ไม่เกิน 180 วัน จะต้องมีการตรวจ RT-PCR และได้ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทางด้วย

3.เดนมาร์ก 

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส ไม่เกิน 270 วัน รวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาจนหายดีแล้ว มีเอกสารยืนยันผลตรวจ RT-PCR เป็นลบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 11 วัน และไม่เกิน 180 วัน

4.นอร์เวย์ 

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส สามารถเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์ได้โดยไม่ต้องแสดงผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องลงทะเบียนกรอกเอกสารใด ๆ

5.โปแลนด์ 

สำหรับนักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วัน และแสดงผลการตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทางมาถึง ไม่ต้องกักตัว 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เคยติดเชื้อโควิด 19 ต้องรักษาจนหายดีไม่เกิน 6 เดือน และมีเอกสารยืนยันว่าหายจากโรคแล้ว ออกเป็นภาษาโปแลนด์หรือภาษาอังกฤษ รวมถึงใบรับรอง EU COVID

6.ฝรั่งเศส 

นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบโดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือไม่เกิน 9 เดือน ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมในการออกเดินทาง และถ้าส่งผลการทดสอบ RT-PCR มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ไม่จำเป็นต้องมีการกักตัว 

นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนออกเดินทาง

7.เยอรมนี 

นักท่องเที่ยวต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว โดยการฉีดวัคซีนโดสล่าสุดต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้ โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์และแสดงผลการทดสอบโควิด 19 ผลเป็นลบภายใน 48 ชม. ก่อนเดินทางถึงเยอรมนี

8.โรมาเนีย 

นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ทางโรมาเนียยอมรับอย่างครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทางและไม่เกิน 9 เดือน (270 วัน) 

ได้รับการตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง 

มีใบรับรองการฉีดวัคซีน สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 5 วัน

9.สเปน 

ได้รับวัคซีนครบโดสอย่างน้อย 14 วัน และไม่เกิน 270 วัน ก่อนเดินทางมาถึงสเปน 

กรอกแบบฟอร์มควบคุมสุขภาพออนไลน์ ก่อนเดินทางไปสเปน และรับรหัส QR (ฉบับพิมพ์หรือดิจิทัล) เพื่อนำไปแสดงเมื่อถึงสนามบินของสเปน 

ในกรณีผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายดีแล้ว สามารถใช้ใบรับรองแพทย์หรือบันทึกการฟื้นตัว เพื่อยืนยันผลการรักษา ไม่เกิน 6 เดือน

10.สวีเดน 

ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส

11.สวิตเซอร์แลนด์ 

ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส

12.อังกฤษ 

นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวแล้ว และไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ

13.อิตาลี 

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส ไม่เกิน 9 เดือน ที่มี Green Pass เพื่อรับรองการฉีดวัคซีน หรือใบรับรองว่าหายดีจากโควิดแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน หรือผลการตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. ก่อนการมาถึง สามารถเดินทางเข้าประเทศอิตาลีได้โดยไม่ต้องกักตัว

14.ไอซ์แลนด์ 

ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส หรือหากมีหลักฐานว่าเคยเป็นโควิดมาก่อนและหายดีแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน

15.ไอร์แลนด์ 

ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน การรักษาตัว หรือการทดสอบ RT-PCR แต่หากมีอาการของโรคโควิด 19

ป้ายกำกับ