การเดินทางเข้าไทยแบบ Sandbox ล่าสุด

sandbox

การเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถเลือกแบบท่องเที่ยวในพื้นที่ Sandbox ได้ โดยมีรายละเอียดจังหวัดที่สามารถเลือกได้ดังนี้

 

🔴จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หรือผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแวะต่อเครื่องบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ออกจากพื้นที่ transit ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินแบบ sealed route (PG 5275 หรือ PG 5279 ) ไปยังภูเก็ต ทั้งนี้ บัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องระบุทั้งเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าไทย และเที่ยวบิน sealed route ใน booking เดียวกัน   

🔴จังหวัดกระบี่ เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หรือท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ (ต้องบินจากต่างประเทศตรงเข้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือกระบี่เท่านั้น ไม่สามารถ Transit หรือต่อเครื่องภายในประเทศไทยได้)

🔴จังหวัดสุราษฏ์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แวะต่อเครื่องบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ออกจากพื้นที่ transit ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินแบบ sealed route (PG5125 หรือ PG5171 ไปยังสมุย) ทั้งนี้ บัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องระบุทั้งเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าไทย และเที่ยวบิน sealed route ใน booking เดียวกัน    

หมายเหตุ ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี สามารถเดินทางระหว่างพื้นที่ดังกล่าวในช่วง 7 วันที่พักอยู่ในพื้นที่ Sandbox ได้ 

🔴จังหวัดชลบุรี (เฉพาะเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ศรีราชา เกาะสีชัง อำเภอสัตหีบ เฉพาะ ตำบลนาจอมเทียนและบางเสร่)

🔴จังหวัดตราด (เฉพาะเกาะช้าง)


ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox 

🔴ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)  

🔴เคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน และได้รับวัคซีน 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)

🔴ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสก่อนติดเชื้อโควิด-19 และติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีเอกสารใบรับรองจากแพทย์ว่า หายจากโรคโควิด-19 และไม่มีอาการของโรคโควิด-19 แล้ว

🔴เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

🔴เด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนที่ไทยรับรอง 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยด้วยตนเองได้ หากยังไม่ได้รับวัคซีนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ


เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox

🔴มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+/AQ 7 คืน ในพื้นที่ Sandbox (หรือตามจำนวนวันที่พักจริง หากเดินทางออกจากประเทศไทยก่อน 7 วัน)

🔴มีหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และครั้งที่สองในวันที่ 6-7

หมายเหตุ สำหรับจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี สามารถจองโรงแรมในพื้นที่ Sandbox ได้ ไม่เกิน 3 โรงแรม ในช่วง 7 วัน

🔴ผู้ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติเดินทางเข้าไทยต้องมีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD

(ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) 

🔴ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

🔴ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

🔴ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า14 วัน สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ (asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าไทย ถึงแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะเป็นบวก


ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล | Royal Thai Embassy, Oslo

ป้ายกำกับ