หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเดินทางเข้า Samui Plus

Samui Plus Model

“สมุย พลัส โมเดล” (Samui Plus Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองไทย เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในพื้นที่  เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่าได้แล้ว  ภายใต้มาตรการป้องกันโรคของจังหวัดสุราษฏร์ธานี อย่างเคร่งครัด โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยว 15 ก.ค. นี้

 

Samui Plus ต่างจาก Phuket Sandbox 

โดยผู้เดินทางมาเกาะสมุย

 

🔸3 วันแรกต้องอยู่ในบริเวณโรงแรม 

🔸วันที่ 4-7 ออกจากพื้นที่โรงแรมที่ได้ แต่ต้องอยู่ภายในเกาะสมุย 

🔸วันที่ 8-14 นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไปพักที่เกาะพะงันและเกาะเต่าได้ 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อร่วมโครงการสมุย พลัส โมเดล ต้องเข้าเกาะสมุยโดยทางอากาศเท่านั้น สามารถบินจากต่างประเทศมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะให้บริการเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) วันละ 3 เที่ยวบิน

หลักเกณฑ์สำคัญ การเดินทางเข้า Samui Plus

 • ประเทศต้นทาง
  ต้องเดินทางจากประเทศที่อยู่ในกลุ่ม “ประเทศเป้าหมาย” ของโครงการ (ต้องอยู่ในประเทศนั้นอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางไปประเทศไทย ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทยเองไม่ถึง 21 วันก่อนกลับไปไทย ถือว่าได้รับอนุโลม) 

 

 • การฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามเงื่อนไข ดังนี้
  เป็นชนิดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย (ทุกชนิดที่ฉีดในฝรั่งเศส ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Janssen เข้าข่ายนี้) ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด คือ 2 โดสสำหรับทุกยี่ห้อ หรือ 1 โดสสำหรับ Janssen แม้กระทั่งผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วก็ตามได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง โดยเริ่มนับจากวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนจนถึงวันเดินทาง

  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับอนุญาตให้เข้า Samui Plus หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง

 

 • ประกันสุขภาพ
  ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ารวมถึงกรณีติดเชื้อโควิด (ตัวอย่างประกันสุขภาพที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ https://covid19.tgia.org)

 

 • โรงแรมที่พัก
  7 คืนแรก ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+ เท่านั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน โดยห้ามเปลี่ยนโรงแรมในช่วง 7 คืนแรก (ดูรายชื่อโรงแรมที่ www.thailandsha.com)

  คืนที่ 8-14  ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน SHA+ เท่านั้น  ต้องจองโรงแรมผ่านระบบ SHABA หรือเว็บไซต์ https://entrythailand.go.th เพื่อให้ได้รับใบจองโรงแรมในรูปแบบ SHABA (ใบจองโรงแรมประเภทอื่นไม่สามารถใช้ได้)
  ต้องเดินทางจากสนามบินสมุยไปยังโรงแรมด้วยรถที่จองไว้ล่วงหน้ากับโรงแรมที่จะเข้าพักเท่านั้น (หมายเหตุ: ผู้ที่มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทยก่อนครบ 14 วัน ให้จองโรงแรมตามจำนวนวันจนถึงกำหนดเดินทางกลับ)

 

 • การตรวจหาเชือโควิดแบบ PCR
  ต้องจองนัดตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เกาะสมุยจำนวน 3 ครั้งในช่วง 14 วันแรก (ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึง ครั้งที่สองในวันที่ 6-7 ครั้งที่สามในวันที่ 12-13)

  โดยชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เพื่อนำหลักฐานการจองมาขอ COE (หมายเหตุ: หากเดินทางกลับภายในเวลาไม่ถึง 14 วัน ให้จองนัดตรวจ 1, 2 หรือ 3 ครั้งตามจำนวนวันที่พำนัก)
  ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเพื่อให้สายการบินอนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่อง

 

 • แอพพลิเคชั่นติดตามตัว ต้องติดตั้งและเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์มือถือที่ทางการไทยกำหนดในช่วงวันที่ 8-14

ประเทศต้นทางที่สามารถเดินทางมา Samui Plus 

ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>ที่นี่ <<

 

Reference

Ambassade royale de Thaïlande en France. Available from: http://www.thaiembassy.fr/thairepatriation/

Department of Consular Affairs. Available from: https://consular.mfa.go.th/th/content/samui-sandbox?cate=5ddbe42115e39c4768007e1d

KhaosodOnline. Available from: https://www.khaosod.co.th/economics/news_6492316

VISATOGO  Visa is Easy to get.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายกำกับ