สถานทูตไทยในกรุงโซลเผย! เกาหลีใต้เตรียมใช้ K-ETA บนเกาะเชจู

สถานทูตไทยในกรุงโซลเผย! เกาหลีใต้เตรียมใช้ K-ETA บนเกาะเชจู 

.

รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ผ่อนคลายการเข้าประเทศสำหรับชาวไทย ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า โดยต้องลงทะเบียนผ่าน K-ETA แต่สำหรับการเดินทางไปเที่ยวยังเกาะเชจู ไม่จำเป็นต้องขอ K-ETA ก็สามารถเดินทางเข้าได้ 

.

และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีรายงานว่า เกาหลีใต้ได้ปฏิเสธการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เที่ยวบินตรง สายการบิน JEJUAIR เที่ยวบิน 7C2244 จาก สนามบินสุวรรณภูมิ – เชจู มีนักท่องเที่ยวไทย จำนวน 115 คน เนื่องจากต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง (ผีน้อย)

.

ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประกาศผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับ “ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้” ระบุว่า 

.

นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาของไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติของทางการเกาหลีใต้ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้ ดังนี้

.

1.ขอรับ K-ETA (Korea Electronic Authorization) ซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครอ K-ETA ของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ทางระบบออนไลน์ที่ https://www.k-eta.go.kr   และต้องรอให้ได้รับอนุมัติก่อน จึงจะเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้

2.ขอ Q-Code ทางระบบออนไลน์ ที่ https://cov19ent.kdca.go.kr  โดยผู้เดินทางต้องกรอกรายละเอียดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนผลการตรวจโควิดแบบ ATK ที่ผลออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ผลออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ โดยผู้ที่ได้รับ Q-Code แล้ว จะสามารถดินทางเข้าเกาหลีไต้โดยสะดวก และไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจโควิด หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดฯ ก่อนเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก

.

หมายเหตุ:

.

✈️กรุณาตรวจสอบข้อมูลกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้กับทางสถานเอกอัศรราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากข้อมูลข้างต้น

 

✈️สำหรับคนไทยที่เดินทางไปยังเกาะเชจู ของเกาหลีใต้ นั้น แม้ว่าจะยังไม่ต้องขอรับ K-ETA ในตอนนี้ แต่ในอนาคตอันใกล้ทางการเกาหลีใต้กำลังจะปรับให้ต้องมี K-ETA ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเที่ยวเกาะเซจูด้วย และสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเซจูโดยไม่ได้รับอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคพื้นทวีปได้ และผู้เดินทางที่เคยถูกปฏิเสธ K-ETA ในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเกาะเชจู

 

✈️แม้ว่าคนไทยที่ได้รับอนุมัติ K-ETA ให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้มีอำนาจในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ได้ หากสัมภาษณ์แล้วยังมีข้อสงสัยว่า คนไทยอาจเดินทางเข้าเกาหลีใต้เพื่อลักลอบทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ โดยคนไทยที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ส่งกลับประเทศไทย โดยสายการบินที่นำคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุด

.

สำหรับคนไทยที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ให้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ต่อมากระทำผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ดังสาเหตุต่อไปนี้ จะได้รับโทษดังนี้

.

 

📌(1) พำนักอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วัน 

จะถูกลงโทษให้ชำระค่าปรับตามจำนวนปีที่พำนักผิดกฎหมาย ซึ่งหากเลือกไม่ชำระค่าปรับจะไม่สามารถเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ได้อีกในอนาคต รวมทั้งต้องถูกกักตัวในสถานกักกันประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนถูกส่งตัวกลับประเทศไทย โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง

 

📌(2) กรณีลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้

หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้จับกุม ก็จะถูกกักตัวในสถานกักกัน โดยหากไม่พบว่ามีความผิดอื่น (เช่น ยาเสพติด นายหน้า เมาแล้วขับ ฉ้อโกง หรือ คดีอื่นๆ ) ปกติจะถูกส่งกลับประเทศไทยภายใน 1 สัปดาห์ โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ป้ายกำกับ