มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ ตั้งแต่ 22 พ.ย. 2564

มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ

การเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน สามารถสรุปได้ดังนี้

 

มาตรการเตรียมตัวก่อนออกจากไทย
 1. เตรียมเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน Vaccine Passport, NHS Vaccine Certificate (กรณีได้รับวัคซีนในอังกฤษ)
 2. จองและจ่าย การตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ก่อนการเดินทาง)
  https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
 3. กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
 4. หากได้รับวัคซีนไม่ครบ ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางใน 72 ชั่วโมง
 
มาตรการเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักร

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส (14 วันก่อนเดินทาง)

 1. ไม่ต้องกักตัว
 2. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ภายในวันที่ 2 นับจากมาถึง (วันมาถึงนับเป็น 0)

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนยังไม่ครบโดส / วัคซีนยังไม่ได้รับการรับรองจาก UK

 1. ต้องกักตัวในที่พักที่จองไว้เป็นเวลา 10 วัน
 2. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางมาถึง
 3. หากต้องการออกจากการกักตัวก่อน 10 วัน ให้จองชุดตรวจเพิ่มแบบ Test to Release
  https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-to-release เพื่อตรวจในวันที่ 5
 4. หากผลเป็นลบสามารถออกจากการกักตัว แต่ยังคงต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวัน ที่ 8 อีกครั้งหนึ่ง

 

**ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สหราชอาณาจักรจะให้การรับรองวัคซีนเพิ่มอีก 3 ชนิดคือ Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin

มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม : 

Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19)

Approved COVID-19 vaccines and countries and territories with approved proof of vaccination

 

Credit: Royal Thai Embassy, London UK

ป้ายกำกับ