มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ ตั้งแต่ 22 พ.ย. 2564

มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ

การเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน สามารถสรุปได้ดังนี้

 

มาตรการเตรียมตัวก่อนออกจากไทย
 1. เตรียมเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน Vaccine Passport, NHS Vaccine Certificate (กรณีได้รับวัคซีนในอังกฤษ)
 2. จองและจ่าย การตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ก่อนการเดินทาง)
  https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
 3. กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
 4. หากได้รับวัคซีนไม่ครบ ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางใน 72 ชั่วโมง
 
มาตรการเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักร

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส (14 วันก่อนเดินทาง)

 1. ไม่ต้องกักตัว
 2. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ภายในวันที่ 2 นับจากมาถึง (วันมาถึงนับเป็น 0)

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนยังไม่ครบโดส / วัคซีนยังไม่ได้รับการรับรองจาก UK

 1. ต้องกักตัวในที่พักที่จองไว้เป็นเวลา 10 วัน
 2. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางมาถึง
 3. หากต้องการออกจากการกักตัวก่อน 10 วัน ให้จองชุดตรวจเพิ่มแบบ Test to Release
  https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-to-release เพื่อตรวจในวันที่ 5
 4. หากผลเป็นลบสามารถออกจากการกักตัว แต่ยังคงต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวัน ที่ 8 อีกครั้งหนึ่ง

 

**ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สหราชอาณาจักรจะให้การรับรองวัคซีนเพิ่มอีก 3 ชนิดคือ Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin

มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม : 

Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19)

Approved COVID-19 vaccines and countries and territories with approved proof of vaccination

 

Credit: Royal Thai Embassy, London UK

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 K-ETA เกาหลี K1/K1-CR passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา ทำวีซ่า ทำวีซ่าขอวีซ่า พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน พัทยา รับทำวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า พัทยา รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าk1 วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สายการบิน เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท ๋K-ETA ลงทะเบียน เกาหลี