ประเทศล่าสุด ที่เปิดให้คนไทยยื่นวีซ่า

จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ขณะนี้หลายสถานทูต ได้เปิดให้คนไทยขอวีซ่าได้แล้ว เราจึงได้รวบรวมสรุปข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นพำนักระยะสั้น เยี่ยมเยือนแฟน เพื่อน ครอบครัว หรือทำวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะ

 

🔺1.อังกฤษ (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 (BTS สถานีนานาอทางออก 3)
  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง/บินตรงการบินไทย
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺2.สหรัฐอเมริกา (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (B1/B2))

 • สถานที่ยื่น : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เลขที่ 95 ถ.วิทยุ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : หลังจากสัมภาษณ์รู้ผลทันที
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺3.แคนาดา (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า : 15 วัน
 • ระยะเวลาวีซ่า : 90 วัน
 • การกักตัว : ไม่กักตัว
 • ไฟล์ทบิน : ต่อเครื่อง

 

🔺4.ออสเตรเลีย (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (Subclass 600))

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 (BTS สถานีนานาอทางออก 3)
  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ต้องกักตัว เดินทางได้ต้นปี 2021
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺5.เยอรมนี (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS ตึกจามจุรี สแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง/บินตรงการบินไทย
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺6.ฝรั่งเศส (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : TLS สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺7.อิตาลี (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไทย กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺8.สวิตเซอร์แลนด์ (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า : 15 วัน
 • ระยะเวลาวีซ่า : 90 วัน
 • การกักตัว : ไม่กักตัว
 • ไฟล์ทบิน : ต่อเครื่อง

 

🔺9.ฟินแลนด์ (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีแสควร์ เลขที่ 315 317, 319 ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน
  ระยะเวลาอนุมัติ :15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวในประเทศ : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺10.นอร์เวย์ (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : กักตัว โรงแรม/ที่พักคนเชิญ
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺11.สวีเดน (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไทย กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺12.สเปน (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน BLS International (Thailand) Ltd. Interchange 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211เลขที่ 399 สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนากรุงเทพ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺13.เบลเยี่ยม (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺14.เดนมาร์ก (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺15.โปรตุเกส (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า : 15 วัน
 • ระยะเวลาวีซ่า : 90 วัน
 • การกักตัว : ไม่กักตัว
 • ไฟล์ทบิน : ต่อเครื่อง

 

🔺16.เนเธอร์แลนด์ (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : บินตรง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺17.กรีซ

 • สถานที่ยื่น : เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม
  บางรัก กทม.10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺18.โปแลนด์

 • สถานที่ยื่น : ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official หรือสำนักงาน Visatogo สาขาใกล้ท่านได้เลยค่ะ

ป้ายกำกับ