ญี่ปุ่น ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565

ญี่ปุ่น ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565

“ญี่ปุ่น”ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565
.
นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบกลุ่มทัวร์โดยไม่จำเป็นต้องมีไกด์นำทางได้ แต่ยังคงต้องจองและเดินทางกับบริษัททัวร์เช่นเดิม พร้อมเพิ่มจำนวนผู้โดยสารขาเข้าต่อวันจากเดิม 20,000 คนต่อวัน เป็น 50,000 คนต่อวัน
.
นอกจากนี้ยังมีปรับมาตรการเดินทางเข้าให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วย มาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ป้ายกำกับ