คกก.โรคติดต่อฯ ลดวันกักตัวเดินทางเข้าไทย เหลือ 7-10 วัน

วันที่ 23 ก.ย. ที่กรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน สรุปว่าคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการลดระยะเวลาการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากเดิมที่ต้องกักตัว 14 วันโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

 

     (1) ลดเหลือ 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย และเมื่อมาถึงไทยต้องตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้งในวันแรกที่มาถึงประเทศไทย และวันที่ออกจากสถานที่กักกัน ทุกช่องทางเข้าออกประเทศ

     (2) ลดเหลือ 10 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบโดส เมื่อถึงไทยต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันที่ 0-1 และวันที่ออกจากสถานที่กักกันในส่วนของการเดินทางทางอากาศ

     (3) กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ในผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่มาถึงไทยและวันที่ 12-13 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าทางบก เนื่องจากไม่มีการตรวจหาเชื้อมาก่อนและมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าทางอากาศ และเตรียมเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาต่อไป

 

นพ.โอภาส ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะใช้เกณฑ์เดียวกับทุกประเทศ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์อื่นๆ เพิ่มเติมจะใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมส่วนประเด็น ประชาชนกังวลเรื่องการลดวันกักตัวเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้าครองโลกนั้น นพ.โอภาส กล่าวว่า คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาในหลายมิติและรอบด้าน อีกทั้งเป็นการลดวันกักตัวแบบมีเงื่อนไขคือฉีดวัคซีนครบโดส และเมื่อตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศต้องมีผลเป็น “ลบ” และตรวจหาเชื้อซ้ำ มาตรการกำหนดไว้ค่อนข้างรัดกุมและต้องยอมรับเชื้อกลายพันธุ์ได้เรื่อยๆ การทำให้เชื้อหมดไปในเวลาอันสั้นเป็นสิ่งยากลำบาก แต่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับโรคได้อย่างไร ลดอัตราการเสียชีวิต และลดการป่วยหนัก เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการมีชีวิตอย่างปกติมากยิ่งขึ้น

 

Credit: Dailynews. Available from: https://www.dailynews.co.th/news/303049/

ป้ายกำกับ