การจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go

การจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go

การจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go

รายละเอียดการจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

     ผู้เดินทางจำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการชำระค่าที่พักในวันแรก และวันที่ 5 รวมถึงค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง สำหรับวันแรก และวันที่ 5 โดยที่พักนั้นต้องเป็น SHA Extra Plus (SHA++) หรือ AQ รวมค่ารถเพื่อไปรับที่สนามบินในวันแรกที่ผู้เดินทางมาถึง

     โดยต้องเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ สำหรับตอนนี้ระบบจะระบุเพียง 2 วันเท่านั้น คือ วันแรกและในคืนวันที่ 5 เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 เพิ่มจำนวนเป็น 4.0% โดยประมาณ และการตรวจในครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 จำเป็นต้องรอผลตรวจเป็น “ลบ” ภายในห้องพัก สถานที่โรงพยาบาล หรือ สถานที่ที่โรงแรมกำหนดเท่านั้น จะต้องแยกออกมาจากผู้อื่น คือ ต้องแบ่งเป็นโซนชัดเจนจนกว่าผลตรวจหาเชื้อเป็น “ลบ” จะออก ผู้เดินทางถึงจะสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ (เฉพาะคืนวันที่ 1 และคืนวันที่ 5)

  • ช่วงที่ 1 

     – นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่สนามบิน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงแรมที่ทำการจองไว้ (ด้วยรถของทางโรงแรม)

     – รอผลตรวจหาเชื้อที่โรงแรมที่ 1 เมื่อผลตรวจออกเป็น “ลบ” ก็สามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้ทันที และสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย ในวันที่ 2 – 4 ปกติ จนกระทั้งถึงวันที่ 5

  • ช่วงที่ 2 

     – นักท่องเที่ยวเดินทางไปโรงแรมที่ 2 ด้วยตนเอง เพื่อทำการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในครั้งที่ 2 

     – รอผลตรวจหาเชื้อที่โรงแรมที่ 2 เมื่อได้รับผลตรวจออกเป็น “ลบ” จึงจะสามารถ check out ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสาธารณสุข รัฐบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

 

ทั้งนี้ โรงแรมที่พักต้องกำกับติดตามการเข้าพัก และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมทั้งรายงานผลในระบบ (โรงแรมที่พักในวันแรก และวันที่ 5 สามารถพำนักต่างโรงแรม ต่างพื้นที่กันได้) 

หมายเหตุ : การจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go จำเป็นต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมในวันแรกและวันที่ 5 แล้วก็หลักฐานการชำระเงินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ไม่งั้นระบบ Thailand Pass ก็ไม่สามารถออกได้ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติก่อน 22 ธันวาคม 2564 และเดินทางตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2564 รัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามมาตรการเดิม

ที่มา : เพจ On Route Trip

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 K-ETA เกาหลี K1/K1-CR passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา ทำวีซ่า ทำวีซ่าขอวีซ่า พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน พัทยา รับทำวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า พัทยา รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าk1 วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สายการบิน เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท ๋K-ETA ลงทะเบียน เกาหลี