การจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go

การจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go

การจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go

รายละเอียดการจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

     ผู้เดินทางจำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการชำระค่าที่พักในวันแรก และวันที่ 5 รวมถึงค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง สำหรับวันแรก และวันที่ 5 โดยที่พักนั้นต้องเป็น SHA Extra Plus (SHA++) หรือ AQ รวมค่ารถเพื่อไปรับที่สนามบินในวันแรกที่ผู้เดินทางมาถึง

     โดยต้องเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ สำหรับตอนนี้ระบบจะระบุเพียง 2 วันเท่านั้น คือ วันแรกและในคืนวันที่ 5 เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 เพิ่มจำนวนเป็น 4.0% โดยประมาณ และการตรวจในครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 จำเป็นต้องรอผลตรวจเป็น “ลบ” ภายในห้องพัก สถานที่โรงพยาบาล หรือ สถานที่ที่โรงแรมกำหนดเท่านั้น จะต้องแยกออกมาจากผู้อื่น คือ ต้องแบ่งเป็นโซนชัดเจนจนกว่าผลตรวจหาเชื้อเป็น “ลบ” จะออก ผู้เดินทางถึงจะสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ (เฉพาะคืนวันที่ 1 และคืนวันที่ 5)

  • ช่วงที่ 1 

     – นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่สนามบิน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงแรมที่ทำการจองไว้ (ด้วยรถของทางโรงแรม)

     – รอผลตรวจหาเชื้อที่โรงแรมที่ 1 เมื่อผลตรวจออกเป็น “ลบ” ก็สามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้ทันที และสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย ในวันที่ 2 – 4 ปกติ จนกระทั้งถึงวันที่ 5

  • ช่วงที่ 2 

     – นักท่องเที่ยวเดินทางไปโรงแรมที่ 2 ด้วยตนเอง เพื่อทำการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในครั้งที่ 2 

     – รอผลตรวจหาเชื้อที่โรงแรมที่ 2 เมื่อได้รับผลตรวจออกเป็น “ลบ” จึงจะสามารถ check out ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสาธารณสุข รัฐบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

 

ทั้งนี้ โรงแรมที่พักต้องกำกับติดตามการเข้าพัก และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมทั้งรายงานผลในระบบ (โรงแรมที่พักในวันแรก และวันที่ 5 สามารถพำนักต่างโรงแรม ต่างพื้นที่กันได้) 

หมายเหตุ : การจองโรงแรมเข้าไทย สำหรับ Test & Go จำเป็นต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมในวันแรกและวันที่ 5 แล้วก็หลักฐานการชำระเงินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ไม่งั้นระบบ Thailand Pass ก็ไม่สามารถออกได้ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติก่อน 22 ธันวาคม 2564 และเดินทางตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2564 รัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามมาตรการเดิม

ที่มา : เพจ On Route Trip

ป้ายกำกับ